Reservdelar till ditt spa bad

Poolreservdelar till poolen är viktiga komponenter för att säkerställa att din pool fungerar och ger dig en bekymmersfri sommar. SpaParts Nordic AB jobbar med några av branschens ledande varumärken och vi lämnar garanti på våra produkter.

Poolskydd: Ett poolskydd är en viktig säkerhetsåtgärd för att förhindra oavsiktligt tillträde till poolen, särskilt om du har barn eller husdjur. Det finns olika typer av poolskydd, som säkerhetsspärrar, nät eller pooltäckningar.

Pooltermometer: En pooltermometer är användbar för att övervaka vattentemperaturen i poolen och se till att den är bekväm för simning.

Pooltestkit: För att hålla vattnet i poolen balanserat och klart behöver du regelbundet testa pH-värdet, klorhalten och andra kemiska nivåer. Ett pooltestkit hjälper dig att mäta dessa parametrar och justera dem vid behov.

Poolvärmepump: En poolvärmepump är en utrustning som används för att värma upp poolvatten genom att utnyttja energin i luften.

Poolskimmer: En poolskimmer är ett verktyg som används för att fånga upp och ta bort ytskiktet av skräp och löv som flyter på vattenytan. Det hjälper till att hålla poolen ren och hindrar att skräp hamnar i poolfiltret.

Poolborste: En poolborste är användbar för att borsta bort smuts och alger från poolens väggar och botten. Det är viktigt att regelbundet borsta poolen för att förhindra ansamling av alger och underhålla en ren yta.

Poolvakuum: En poolvakuum används för att dammsuga smuts och skräp från botten av poolen. Det kan vara antingen manuell eller automatisk, och det hjälper till att hålla poolen ren och fri från partiklar.

Poolpump: En poolpump är en viktig komponent i poolens cirkulationssystem. Den ansvarar för att dra in vatten från poolen, filtrera det genom poolfiltret och sedan pumpa tillbaka det renade vattnet till poolen.

Poolchock: Poolchock är en koncentrerad form av klor eller andra desinfektionsmedel som används för att snabbt höja klorhalten i poolen och behandla bakterier eller alger. Det används vanligtvis vid behov, till exempel efter hög badbelastning.

Skvalprännegaller: Ett skvalprännegaller förhindrar att större skräp eller föremål kommer in i skalprännan och blockerar den.

Välkommen till

Reservdelar till ditt spa bad

Lars Marklund med Personal

Klicka här för att gå vidare till Spaparts Nordic hemsida och webbutik »